Resekcije pankreasa – Operacija po Whipple-u i distalna pankreatektomija

Vipl operacija – operativno lečenje promena glave pankreasa i hepatoduodenalnog ligamenta u opštoj anesteziji.