Opšta neurohirurgija

Opšta bolnica MediGroup iz oblasti neurohirurgije pruža najsavremenije operativne usluge, najpre u vidu minimalno invazivne spinalne hirurgije, gde se izdvajaju kompletno endoskopske operacije degenerativnih oboljenja kičme (svih oblika diskus hernije i stenoze kičmenog kanala) i mikrohirurške tubularne operacije kičme. U MediGroup Opštoj bolnici izvode se i sve vrste operativnih zahvata duž celog kičmenog stuba kojima se tretiraju pored degenerativnih oboljenja i sve vrste spinalnih tumora. Rade se brojni operativni zahvati iz domena opšte neurohirurgije: operacije tumora na mozgu (benignih) i u moždanom tkivu (primarnih i sekudarnih), operacije pojedinih malformacija krvnih sudova mozga i svih oblika izliva krvi u mozgu i na mozgu.

Pogledajte cenovnik svih naših usluga

Naš tim iskusnih stručnjaka