Neurohirurgija

Opšta bolnica Medigroup iz oblasti neurohirurgije pruža najsavremenije operativne usluge. Najpre u vidu minimalno invazivne spinalne hirurgije gde se izdvajaju kompletno endoskopske operacije degenerativnih oboljenja kičme (svih oblika diskus hernije i stenoze kičmenog kanala) i mikrohirurške tubularne operacije kičme. Pored toga izvode se i sve vrste operativnih zahvata duž celog kičmenog stuba kojima se tretiraju pored degenerativnih oboljenja i sve vrste spinalnih tumora. Rade se brojni operativni zahvati iz domena opšte neurohirurgije: operacije tumora na mozgu (benignih) i u moždanom tkivu (primarnih i sekudarnih), operacije pojedinih malformacija krvnih sudova mozga i svih oblika izliva krvi u mozgu i na mozgu. Zatim ostala ređa patološka stanja kao što su drenažne operacije kod raznih oblika hidrocefalusa zatim operacije izvesnih urođenih i stečenih anomalija centralnog nervnog sistema. Najzad rade se operativni zahvati odnosno operacije svih vrsta kranio cerebralnih povreda (povreda glave sa povredama mozga).

Posebno izdvajamo da se kompletno endoskopske minimalno invazivne operacije kao standardna procedura rade jedino u Medigroup bolnici kao i bioregenerativna („Orthokine“) terapija degenerativnih oboljenja kičme pa smo time regionalni centar izvrsnosti za ovu vrstu medicinskih intervencija. Dr Marko Marković koji obavlja ove intervencije u Opštoj bolnici MediGroup je zvanični internacionalni instruktor za ovu oblast hirurgije. Sa ponosom ističemo da je Opšta bolnica Medigroup stekla reputaciju i status edukativnog centra za region i šire.