Kompletno-endoskopska operacija stenoze kičmenog kanala

Procedura se sastoji u tome da se kroz ubodnu inciziju na koži od svega nekoliko milimetara tačno u projekciji lezije pod kontrolom RTG „C-luka” uvodi dilatator i preko njega radni tubus spoljašnjeg prečnika oko 10 mm u koji se potom uvodi endoskop koji povezan sa specijanom HD kamerom daje na monitoru odličnu vizualizaciju. Kroz radni kanal endoskopa (dijametra 5,5 mm) uvode se potom specijalno napravljeni instrumenti kojima se prvo „high speed drill-om” reseciraju okoštale stukture na ulazu u kičmeni kanal, nakon čega se resecira hipertrofisali ligament i uz odličnu vizualizaciju i mobilnost endoskopa sa podrazumevajuće ovladanom hirurškom tehnikom prikazuje pritisnuta duralna vreća i nerv koji se zatim daljom pažljivom preparacijom potpuno oslobađaju pritiska, odnosno kompresije po čitavom obodu duralne vreće i nerava. Time se pacijent momentalno oslobađa bolova i ostalih povezanih tegoba. Na kraju se vadi radni tubus sa endoskopom i plasira se jedan ili dva konca na kožu.