Posterolateralna leserska dekompresija međupršljenskog diska (PLDD)

Perkutana laserska dekompresija diska (takođe poznata kao PLDD) je minimalno invazivan tretman za malu discus herniju. Pošto se ova intervencija obavlja perkutano (kroz kožu) vreme oporavka je mnogo kraće od tradicionalne hirurgije.