Endoskopska operacija sinusa ili takozvana funkcionalna endoskopska operacija sinusa (FESS – Functional endoscopic sinus surgery) je minimalno invazivna operativna metoda lečenja hroničnih oboljenja sinusa i pridruženih oboljenja nosa i nosne sluznice, pristupom endoskopom kroz prirodne otvore nosa i paranazalnih šupljina, bez pravljenja rezova na koži lica. 

Ovim pristupom veoma uspešno se rešavaju hronične upale sinusa, polipi u nosu, retencione ciste i mukokele sinusa, benigni tumori ove regije, kao i devijacija nosne pregrade i uporna krvarenja iz nosa.

Ova hirurška metoda je izbor u svim pomenutim patološkim stanjima nosa i paranazalnih šupljina kada se iscrpi sva medikamentozna terapija i kada se tegobe otežanog disanja, zapušenog nosa, sekrecije iz nosa sa slivanjem u ždrelo, glavobolja, oslabljeno čulo mirisa i ukusa, pritisak i bol na licu u predelu nosa ili oko očiju održavaju u kontinuitetu uprkos terapiji.

Endoskopski pristup u operativnom lečenju sinusa omogućio je bolji i brži postoperativni tok i oporavak, sa minimalnim bolom, bez rezova na licu.

Kada se zakazuje endoskopska operacija sinusa

Endoskopsku operaciju sinusa najčešće indikuje ORL specijalista kod hroničnih tegoba, nakon što su iscrpljene sve medikamentozne terapijske metode koje nisu donele boljitak, a izvodi je takođe ORL specijalista ili maksilofacijalni hirurg.

 

Indikuje se kod hroničnog sinuzitisa, otežanog disanja, zapušenog nosa, sekrecije iz nosa sa slivanjem u ždrelo, stalnih glavobolja, oslabljenog čula mirisa i ukusa, pritiska i bola na licu u predelu nosa ili oko očiju i kod potvrđenog prisustva polipa u nosu i sinusima, retencione ciste, mukokele, tumorskih promena u regiji nosa i paranazalnih šupljina.

Kako se izvodi endoskopska hirurgija sinusa

Endoskopska hirurgija sinusa se izvodi u opštoj endotrahealnoj anesteziji nakon čega sledi hospitalizacija u trajanju od 24h, radi praćenja osnovnih vitalnih parametara nakon anestezije i eventualne pojave ranih komplikacija koje su retke. 

Uz pomoć endoskopa sa kamerama visoke rezolucije i najsavremenijom pratećom opremom za endoskopsku hirurgiju može se pristupiti svim sinusima kroz njihove prirodne otvore i ukloniti patološka promena sa zahvaćenom sluznicom i poštedom svih zdravih okolnih struktura. 

Oporavak nakon operacije je brz, sa minimalnim bolom ili bez bola nakon operacije. Operacija se obavlja bez rezova na licu, a oporavak podrazumeva jednodnevnu tamponadu nosa (nekada i bez nje). Povratak svim redovnim dnevnim aktivnostima je u roku od 7-10 dana.

Predoperativna priprema obuhvata detaljan ORL pregled, često sa prednjom i zadnjom endoskopskom rinoskopijom i obaveznim MSCT snimkom sinusa radi detaljnog prikaza same promene i anatomskih odnosa sa okolnim strukturama, pre svega očnom dupljom i endokranijumom. Neposredna priprema pred intervenciju obuhvata laboratorijske nalaze i internistički pregled sa EKG-om sa odobrenjem za ulazak u opštu anesteziju.

Važne napomene za pacijente

- Indikacija kod hroničnih tegoba sa sinusima koje ne reaguju na medikamentoznu terapiju.
- Intervencija se izvodi se u opštoj anesteziji, uz jednodnevnu hospitalitaciju.
- Brz postoperativni oporavak.
- Bez hirurških rezova na licu.

Mesto pregleda

Mesto pregleda
Opšta bolnica MediGroup
Cena usluge u izabranoj ustanovi iznosi170000 RSD

Informacije i zakazivanje

Rinologija

Otologija

Audiologija

Laringologija

Alergologija

Endoskopija

Maksilofacijalna hirurgija