ORL - Uho, grlo, nos

ORL - Uho, grlo, nos

Otorinolaringologija MedGroup zdravstvenog sistema pruža korisnicima kompletne usluge pregleda, dijagnostike i terapije uha grla i nosa, iz oblasti rinologije, otologije, audiologije, alergologije, laringologije. Služba za Uho Grlo i Nos (ORL) pruža i usluge endoskopskih i operativnih zahvata iz oblasti ORL i maksiofacijalne hirurgije, kao i preglede i terapiju kod oštećenja i poremećaja sluha ili ravnoteže. MediGroup pacijenti mogu obaviti i komplikovane medicinske intervencije iz oblasti ORL-a uključujući i dijagnostiku i operativne zahvate kod malignih oboljenja uha grla i nosa.