Endoskopska operacija sinusa

Endoskopska hirurška operacija sinusa je hirurška metoda minimalne invazije sluznice i drugih struktura nosa i sinusa.

Najčešća pitanja i dodatne informacije

Definicija usluga

Endoskopska operacija sinusa ili takozvana funkcionalna endoskopska operacija sinusa (FESS – functional endoscopic sinus surgery) je minimalno invazivna operativna metoda lečenja hroničnih oboljenja sinusa i pridruženih oboljenja nosa i nosne sluznice. Pristupa se endoskopom kroz prirodne otvore nosa i paranazalne šupljine bez pravljenja rezova na koži lica.

Ovim pristupom veoma uspešno se rešavaju hronične upale sinusa, polipi u nosu, retencione ciste i mukokele sinusa, benigni tumori ove regije, kao i devijacija nosne pregrade i uporna krvarenja iz nosa.

Ova hirurška metoda je izbor u svim pomenutim patološkim stanjima nosa i paranazalnih šupljina kada se iscrpi sva medikamentozna terapija i kada se tegobe otežanog disanja, zapušenog nosa, sekrecije iz nosa sa slivanjem u ždrelo, glavobolja, oslabljeno čulo mirisa i ukusa, pritisak i bol na licu u predelu nosa ili oko očiju održavaju u kontinuitetu uprkos terapiji.

Endoskopski pristup u operativnom lečenju omogućio je bolji i brži postoperativni tok i oporavak sa minimalnim bolom, bez rezova na licu.

Kako se izvodi

Endoskopska hirurgija sinusa se izvodi u opštoj endotrahealnoj anesteziji nakon čega sledi hospitalizacija u trajanju od 24 č radi praćenja osnovnih vitalnih parametara nakon anestezije i eventualne pojave ranih komplikacija koje su retke.

Uz pomoć endoskopa sa kamerama visoke rezolucije i najsavremenijom pratećom opremom za endoskopsku hirurgiju može se pristupiti svim sinusima kroz njihove prirodne otvore i ukloniti patološka promena sa zahvaćenom sluznicom i poštedom svih zdravih okolnih struktura.

Oporavak nakon operacije je brz, sa minimalnim bolom ili bez bola nakon operacije. Operacija se obavlja bez rezova na licu, a oporavak podrazumeva jednodnevnu tamponadu nosa (nekada i bez nje). Povratak svim redovnim dnevnim aktivnostima je u roku od 7 do10 dana.

Predoperativna priprema obuhvata detaljan pregled ORL, često sa prednjom i zadnjom endoskopskom rinoskopijom i obaveznim MSCT snimkom sinusa radi detaljnog prikaza same promene i anatomskih odnosa sa okolnim strukturama, pre svega očnom dupljom i endokranijumom. Neposredna priprema pred intervenciju obuhvata laboratorijske nalaze i internistički pregled sa EKG-om sa odobrenjem za ulazak u opštu anesteziju.

Kada se zakazuje

Endoskopsku operaciju sinusa najčešće indikuje specijalista ORL-a kod hroničnih tegoba, nakon što su iscrpljene sve medikamentozne terapijske metode koje nisu donele boljitak, a izvodi je takođe specijalista ORL-a ili maksilofacijalni hirurg.

Indikuje se kod hroničnog sinuzitisa, otežanog disanja, zapušenog nosa, sekrecije iz nosa sa slivanjem u ždrelo, stalnih glavobolja, oslabljenog čula mirisa i ukusa, pritiska i bola na licu u predelu nosa ili oko očiju i kod potvrđenog prisustva polipa u nosu i sinusima, retencione ciste, mukokele, tumorskih promena u regiji nosa i paranazalnih šupljina.

Važne napomene

  • Indikacija kod hroničnih tegoba sa sinusima koje ne reaguju na medikamentoznu terapiju
  • Intervencija se izvodi se u opštoj anesteziji uz jednodnevnu hospitalitaciju
  • Brz postoperativni oporavak
  • Bez hirurških rezova na licu.