Operacija polipa nosa

Operacija polipa nosa je hirurško ukanjanje polipa iz nosnih šupljina i izvodi se kroz nos u opštoj endotrahealnoj anesteziji. Uklonjeni materijal se šalje na histopatološki pregled, a tamponi se plasiraju u nos i vade kroz nekoliko dana.

Najčešća pitanja i dodatne informacije

Definicija usluge – šta je pregled, intervencija

Polipi u nosu predstavljaju benigne promene i mogu se nalaziti u prednjim i zadnjim delovima nosa ili u sinusima.

Nakon što lekar postavi dijagnozu polipoze nosa, oni mogu biti tretirani medikamentozno, ali definitivno izlečenje biće njihovo hiruško uklanjanje (operacija), ili takozvana polipektomija nosa.

Polipi su izrasline koje su sklone ponovnom izrastanju u oko 30% slučajeva.

Kako se izvodi (obavlja) pregled, intervencija

Operacija polipa nosa sprovodi se u operacionoj sali ili ambulanti. Pre operacije pacijente pregledaju lekar specijalista otorinolaringologije i anesteziolog, koji će u skladu sa planiranom intervencijom predložiti najbolju vrstu anestezije.

Nakon obavljenih pregleda i zaključka da je polipektomija (operacija polipa) najbolji tretman za nastavak lečenja, pacijenti će biti upućeni na pomenutu proceduru.

U zavisnosti od mesta na kome se polipi nalaze, sama procedura uklanjanja polipa može biti:

1) Polipe koji se nalaze u prednjem delu nosa specijalista otorinolaringologije (ORL) može ukloniti ambulantno pomoću instrumenta koji se zove mikrodebrider. Istovremeno se odstranjuju polipi i aspirira sadržaj. Ovo je minimalno invazivna intervencija koja je moguća samo u određenim stanjima, a koje će lekar proceniti.

Lekar može ukloniti manje polipe iz prednjeg dela nosa i malim hvataljkama, endoskopom i vakuum-aparatom (intranazalna polipektomija).

2) Endoskopska sinus hirurgija se obavlja za polipe koji su malih dimenzija, koji se nalaze u zadnjem delu nosa, udaljenim strukturama i u samim sinusima, odnosno na mestima koja nisu pristupačna, i samim tim se intervencija mora odraditi drugom metodom.

Ova metoda se obavlja u operacionoj sali u opštој anesteziji.

Hirurg izvodi polipektomiju nosa u potpunosti kroz nos. Za razliku od drugih vrsta hirurških zahvata, kod ovog hiruškog zahvata se ne rade rezovi za pristup polipima.

Tokom endoskopske polipektomije nosa hirurg ubacuje tanku cev sa malom kamerom u nosnu šupljinu. To mu pomaže da jasnije uoči polipe, posebno kada se izrasline nalaze duboko u šupljinama.

Sama operacija polipa traje različito, a dužina trajanja zavisi i od vrste anestezije. Ukoliko procena lekara bude takva da se intervencija vrši u opštoj anesteziji, biće potreban dan za pripremu, obavljanje same intervencije, kao i dan za oporavak nakon obavljene intervencije.

Lokalna anestezija je primenljiva kod manje zahtevnih intervencija i tada je u najvećem broju slučajeva moguć otpust istog dana na kućno lečenje uz kontrolne preglede.

Kada se zakazuje i zbog čega se obavlja – simptomi, bolesti, stanja

Polipi nosa remete kvalitet života, tako što prevashodno mehanički remete protok vazduha i tako mogu dovesti do pojave sledećih simptoma:

 • gubitak mirisa
 • nosni pritisak, nazalni govor
 • zagušenja
 • infekcije sinusa
 • otežano disanje na nos i hrkanje
 • suvi, nadražajni kašalj.

Važne napomene za pacijente

 • Zlatni standard u dijagnostici polipoze nosa je kompijuterizovana tomografija (CT) sinusa
 • Nekoliko nedelja nakon intervencije pacijenti mogu primetiti diskretno krvarenje iz nosa
 • Ubrzo nakon intervencije osetiće se značajno smanjenje tegoba koje su polipi izazivali
 • Bilo bi poželjno da narednih nedelju dana pacijenti ne rade i umanje svoje fizičke aktivnosti
 • Nakon interevencije biće potrebno da se koristi terapija koja je najčešće u vidu fiziološkog rastvora u spreju, sistemskih i/ili lokalnih kortikosteroida, antibiotske terapije
 • Polipi će biti poslati na patohistološku analizu nakon intervencije
 • Komplikacije kod ovih intervencija su napredovanjem tehnologije i stručnim kadrom svedene na minimum
 • Oko 50% pacijenata nakon intervencije imaće tampone u nosu 24 č, dok kod druge polovine pacijenata koji odmah mogu da dišu na nos, oni nisu potrebni .
 • Potrebno je pre intervencije reći lekaru ukoliko postoji alergija na lekove ili hranu. Takođe je potrebno prijaviti i hronična oboljenja.
 • Posebnu grupu pacijenata predstavljaju osobe koje boluju od astme ili su alergični na acetilsalicilnu kiselinu (npr. Aspirin), jer je kod ovih pacijenata nakon operacije češća ponovna pojava polipa.
 • Sva dodatna pitanja u vezi sa samom intervencijom hiruškog uklanjanja polipa moguće je postaviti lekaru na prvom pregledu.