Aspiracija sekreta iz sinusa (Precovanje)

Eliminacija sekreta iz teško dostupnih delova nosa.