PRP – terapija plazmom ACP

Plazma bogata trombocitima (PRP) jeste autologni derivat pune krvi koji nakon centrifugiranja sadrži koncentraciju trombocita i nekoliko puta iznad prosečne vrednosti sa svojim brojnim faktorima rasta. Krv pacijenta se stavi u aparat koji je „mućka“ centrifugom i „vraća“ pacijentu. Faktori rasta zajedno sa citokinima, hemokinima i ćelijskim adhezivnim molekulima se nakon aktivacije trombocita oslobađaju iz njegovih alfa granula i dovode do modifikacije ćelijskog okruženja. Takve vanćelijske promene su neophodne za procese ćelijske migracije, aktivacije, proliferacije i posledično tkivne regeneracije.

Naš tim iskusnih stručnjaka