Predrag Živanović

Dr med. Predrag Živanović

LEKAR SPECIJALISTA ORTOPEDSKE HIRURGIJE I TRAUMATOLOGIJE

Obrazovanje:

Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu

Radno iskustvo:

1989-1990 Lekar u hitnoj službi, Zdravstveni centar, Valjevo
1990-1997 Lekar u službi ortopedije i traumatologije, Zdravstveni centar, Valjevo
1997-2014 Lekar specijalista ortopedije, Zdravstveni centar, Valjevo
2008-2013 Načelnik, Ortopedsko-traumatološka služba, Zdravstveni centar, Valjevo
2010-2013 Načelnik, Hirurški sektor, Zdravstveni centar, Valjevo
2014-2016 Lekar specijalista ortopedske hirurgije i traumatologije, Opšta bolnica MediGroup, Beograd
2016-2018 Direktor i lekar specijalista ortopedske hirurgije i traumatologije, Doha, Katar
2018 Lekar specijalista ortopedske hirurgije i traumatologije, Opšta bolnica MediGroup, Beograd

Oblast rada:

Ortopedija i traumatologija

Članstva:

2010- 2014 Predsednik lekarske komisije plivačkog saveza

Strani jezici:

Engleski
Nemački

Lekari iz iste oblasti