Mala hipospadia

Rekonstruktivna operacija urođenog poremećaja razvoja muškog polno mokraćnog sistema, kod kog se spoljni otvor mokraćne cevi ne nalazi na vrhu penisa, već se nalazi na gornjem delu baze do površine penisa u cilju formiranja penisa normalnog izgleda (korekcije eventualne zakrivljenosti i rasporeda kože) sa ureterom na vrhu, uz očuvanje funkcije. Operacija se obavlja u opštoj anesteziji.