Velika hipospadia

Rekonstruktivna operacija urođenog poremećaja razvoja muškog polno mokraćnog sistema kod koje se spoljni otvor mokraćne cevi ne nalazi na vrhu penisa, već se nalazi na donjem delu baze do površine penisa (donji položaj – prema mošnicama i međici, predstavlja najteži oblik anomalije), uz zakrivljenost penisa i nepravilan raspored kože i povezanost s drugim anomalijama mokraćnog sistema. Cilj je formiranje penisa i mokraćovoda normalne funkcije i izgleda sa ureterom na vrhu uz očuvane sve funkcije. Operacija se obavlja u opštoj anesteziji.