Pregled lekara specijaliste higijene

U domovima zdravlja pružaju se usluge iz oblasti savetovanja o ishrani svih kategorija zdravih i bolesnih ljudi.Dijete propisuje lekar specijalista higijene ili viši dijetetičar - nutricionista za svakog pacijenta posebno, a na osnovu zdravstvenog stanja, dnevnih energetskih potreba, pola, životne dobi i na osnovu ocene stila života i navika u ishrani.Procena stanja uhranjenosti i ishrane se vrši na osnovu laboratorijskih, kliničkih i dijetetskih ispitivanja i uz pomoć aparata, analizatora sastava organizma (Tanita).Aparat izračunava BMI (index telesne mase), bazalni metabolizam, telesni sastav: ukupan sadržaj masne mase (procenat masti), sadržaj bezmasnog tkiva i sadržaj vode (procenat vode) u organizmu.

Naš tim iskusnih stručnjaka