Specijalistički pregledi

Specijalistički pregled je potreban u slučaju pojave određenih zdravstvenih tegoba, kao sistematski (preventivni pregled) ili u sklopu preoperativne pripreme. Specijalistički pregled obavlja lekar specijalista, koji je nakon osnovnih studija medicine završio i specijalističke studije iz određene oblasti medicine u trjanju od tri do šest godina. Pregled se sastoji od  razgovora sa pacijentom tokom koga lekar uzima detaljne podatke o stanju pacijenta, njegovim tegobama, predjašnjim bolestima kao i bolestima u bližoj porodici (anamneza) i detaljnog kliničkog pregleda.

U Medigroup domovima zdravlja i Opštoj bolnici Medigroup se mogu obaviti sve vrste specijalističkih i subspecijalističkih pregleda.