Lensektomija sa implantacijom intraokularnog sočiva

Lensektomija podrazumeva uklanjanje sočiva transskleralnim pristupom (obično kroz pars plana) u situacijama kada i staklasto telo treba da bude delimično ili potpuno uklonjeno. Za uklanjanje sočiva i staklastog tela koristi se vitrektom. Ova tehnika se primenjuje kod subluksiranih ili luksiranih sočiva, kod zonularnih ruptura sa prolapsom staklastog tela u prednju komoru koje onemugućuje bezbednu fakoemulzifikaciju, kongenitalnih katarakti, u slučajevma komplikacija hirurgije katarakte sa dislokacijom sočivnog materijala u staklato telo, ali i u drugim slučajevima u kojima je neophodno kombinovati uklanjanje sočiva sa vitrektomijom zbog nedostatka kapsularne podrške i nemogučnosti ugradnje sočiva u kapsularnu vrećicu ili cilijarni.

Naš tim iskusnih stručnjaka