Zoran Tomić

Mr sci. med. Zoran Tomić

LEKAR SPECIJALISTA OFTALMOLOGIJE

Obrazovanje:

Medicinski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
Univerzitetska bolnica Novi Sad – stručni ispit iz oftalmologije

Radno iskustvo:

1988-1989 Stipendija za vitreoretinalnu hirurgiju, Očna klinika, Roterdam, Holandija
1989-1997 Lekar specijalista oftalmologije – vitreoretinalni hirurg, Univerzitetska bolnica, Novi Sad
1997-2000 Viši konsultant, Odeljenje za oftalmologiju, Univerzitetska bolnica, Novi Sad
2000-2000 Glavni itreoretinalni hirurg, Univerzitetska bolnica, Novi Sad
2008-2013 Stipendija za vitreoretinalnu hirurgiju, Očna bolnica Svjetlot, Zagreb
2008- Stipendija za vitreoretinalnu hirurgiju, Očna bolnica MediGroup klinika Miloš, Beograd

Oblast rada:

Vitrektomija
Katarakta
Retina
Kombinovana hirurgija (fako-vitrektomija)
Laserska hirurgija

Članstva:

EURETINA
Američka akademina za oftalmologiju
Alcon IVAC – Međunarodni vitreoretinalni odbor
Udruženje oftalmologa Srbije
Švedsko lekarsko društvo
Srpsko lekarsko društvo
Rosangren klub
Nordijsko vitreoretinalno društvo
Evropsko vitreoretinalno društvo

Seminari i sertifikati:

Dodatne edukacije iz oblasti za vitreoretinalne hirurgije

Strani jezici:

Švedski
Engleski
Nemački

Stručni tekstovi i reference:

Više naučnih radova iz oblasti oftalmologije

Lekara možete pronaći u

Očna bolnica MediGroup klinika Miloš

Lekari iz iste oblasti