Operacija tumora kapka sa manjom rekonstrukcijom sa PH

Operacija na očnom mišiću koji se tom prilikom pomera prema napred u odnosu na svoje ranije mesto pripoja (najčešće na donjem kosom mišiću).

Naš tim iskusnih stručnjaka