Ozurdex intravitrealno

Ozurdex (Deksametazon intravitrealni implant) je lek koji se aplikuje se u staklasto telo oka kao tzv. intravitrealna injekcija u operacionoj sali. Pošto je u obliku malog implanta koji podleže postepenoj biodegradaciji, omogućava produženi efekat do 6 meseci, a koristi se u terapiji otoka žute mrlje usled dijabetične retinopatije, posle venskih okluzija oka i u sklopu uveitisa (zapaljenja) oka.