Ana Georgijević-Nenadić

Dr med. Ana Georgijević-Nenadić

LEKAR SPECIJALISTA OFTALMOLOGIJE

Obrazovanje:

Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu

Radno iskustvo:

2000-2004 Lekar na specijalizaciji iz oftalmologije, VMA, Beograd
2004-2006 Lekar specijalista oftalmologije, Privatna zdravstvena ustanova, Beograd
2006-2015 Lekar specijalista oftalmologije, Dom zdravlja Dr Ristić, Beograd
2015- Lekar specijalista oftalmologije, Očna bolnica MediGroup klinika Miloš, Beograd

Oblast rada:

Retina
Dečja oftalmologija
Glaukom

Članstva:

1999- Srpsko lekarsko društvo
2004- Udruženje oftalmologa Srbije

Seminari i sertifikati:

2022 Škola ultrazvučne dijagnostike u oftalmologiji, Udruženje oftalmologa Srbije
2023 Savremeni pristup transplantaciji rožnjače, Očna bolnica MediGroup klinika Miloš, Beograd

Strani jezici:

Engleski

Stručni tekstovi i reference:

Autor više stručnih tekstova u oblasti oftalmologije

Lekara možete pronaći u

Očna bolnica MediGroup klinika Miloš

Lekari iz iste oblasti