Urodinamsko ispitivanje je detaljno ispitivanje funkcije donjeg urinarnog trakta (mokraćne bešike i mokraćne cevi). Važno je za dijagnostiku: nemogućnosti zadržavanja urina, nemogućnosti mokrenja ili učestalog i hitnog ? neodložnog mokrenja. Sprovodi se kao ambulantna procedura, bez anestezije, koja traje do sat vremena. Podrazumeva uvođenje tankog katetera u mokraćnu bešiku i u završni deo debelog creva u cilju merenja pritiska u njima. Bešika se lagano puni tečnošću i pri tome se registruju senzacije koje pacijent ima. Po dostignutom punom kapacitetu bešike, od pacijenta se traži da mokri i meri se protok urina. Na kraju se ultrazvučnim pregledom meri eventualna zaostala količina mokraće u bešici.

Mesto pregleda

Mesto pregleda
Opšta bolnica MediGroup
Cena usluge u izabranoj ustanovi iznosi20000 RSD

Informacije i zakazivanje

Urodinamika i urološka dijagnostika

Urološka hirurgija

Endoskopska urološka hirurgija

Rekonstruktivna urološka hirurgija

Uro-genitalna hirurgija