Hirurška metoda uklanjanja dobroćudno uvećane prostate. Prostata se uklanja kroz mokraćnu bešiku, koja se prethodno otovori rezom na donjem delu stomaka.

Mesto pregleda

Informacije i zakazivanje

Urodinamika i urološka dijagnostika

Urološka hirurgija

Endoskopska urološka hirurgija

Rekonstruktivna urološka hirurgija

Uro-genitalna hirurgija