Urodinamsko ispitivanje

Urodinamsko ispitivanje je detaljno ispitivanje funkcije donjeg urinarnog trakta (mokraćne bešike i mokraćne cevi). Važno je za dijagnostiku kod nemogućnosti zadržavanja urina, nemogućnosti mokrenja ili učestalog i hitnog mokrenja. Sprovodi se kao ambulantna procedura, bez anestezije, koja traje do sat vremena. Podrazumeva uvođenje tankog katetera u mokraćnu bešiku i u završni deo debelog creva u cilju merenja pritiska u njima. Bešika se lagano puni tečnošću i pri tome se registruju senzacije koje pacijent ima. Po dostignutom punom kapacitetu bešike, od pacijenta se traži da mokri i meri se protok urina. Na kraju se ultrazvučnim pregledom meri eventualna zaostala količina mokraće u bešici.

Naš tim iskusnih stručnjaka