Vanja Cimbaljević

Dr med. Vanja Cimbaljević

LEKAR SPECIJALISTA NUKLEARNE MEDICINE

Obrazovanje:

Medicinski fakultet, Univerzitet u Prištini

Radno iskustvo:

1999-2000 Lekar opšte medicine, Dom zdravlja, Podgorica
2001-2002 Lekar opšte medicine, Dom zdravlja, Bački Petrovac
2002-2009 Lekar opšte medicine, Dom zdravlja Dr Mladen Stojanović, Bačka Palanka
2009-2014 Rukovodilac, Služba preventivne zdravstvene zaštite, Predškolska ustanova Radosno detinjstvo, Novi Sad
2015-2020 Doktor medicine, Centar za nuklearnu medicinu IOV, Sremska Kamenica
2020 Specijalista nuklearne medicine, Služba za nuklearnu medicinu IOV, Sremska Kamenica
2021 Specijalista nuklearne medicine, Dom zdravlja MediGroup Cara Dušana, Novi Sad

Oblast rada:

Dijagnostika i terapija benignih i malignih bolesti štitaste žlezde
Punkciona biopsija nodoznih promena štitaste žlezde pod ultrazvučnom kontrolom
Nuklearna onkologija, nuklearna endokrinologija, nuklearna pulmologija, nuklearna kardiologija
Hibridni imidžing u vidu PET/CT i SPECT/CT dijagnostike

Članstva:

Društvo lekara Vojvodine, Srpskog lekarskog društva, Podružnica Novi Sad
Udruženje nuklearne medicine Srbije

Strani jezici:

Španski
Ruski

Lekari iz iste oblasti