Marko Marković

Dr sci.med. Marko Marković

LEKAR SPECIJALISTA NEUROHIRURGIJE

Obrazovanje:

Rođen je 13.2.1974. u Beogradu. Diplomirao je na Medicinskom Fakultetu u Beogradu 1998. god. Specijalistički staž iz Neurohirurgije obavljao je od 2000. do 2006. u KBC Zemun i na Klinici za Neurohirurgiju Kliničkog Centra Srbije.

Magistrirao je na Medicinskom Fakultetu u Beogradu iz oblasti neurohirurgije 2003. god. Radi kao specijalista neurohirurgije od aprila 2006. Odbranio je doktorsku disertaciju pod nazivom Prognostički značaj peritumorskog edema u hirurgiji intrakranijalnih meningioma 2013. i postao doktor medicinskih nauka.

Završio je usko specijalističku naprednu obuku iz kompletno-endoskopske i drugih minimalno invazivnih hirurskih operativnih tehnika na kičmi u glavnom referentnom centru u Evropi St Anna Hospital u gradu Herne, Westfallen i u Schon Klinik u Minhenu, Nemačka.

Uveo je u Srbiju kompletno-endoskopsku hiruršku tehniku u lečenju degenerativnih oboljenja kičme početkom 2011. god. i od tada je sa velikim uspehom sprovodi u rutinskoj kliničkoj praksi.

Pionir je minimalno invazivne hirurgije kičme u Srbiji i regionu.

Reference / Stručni radovi / Članstva:

Autor je brojnih radova iz oblasti Neurohirurgije medju kojima su posebno značajni Full-endoscopic interlaminar operations in lumbar compressive lesions surgery: prospective study of 350 patients - Endos study objavljen u Journal of Neurosurgical Science u junu 2016. god. i Full-endoscopic interlaminar versus microsurgical operations in lumbar compressive lesions surgery: Prospective randomized trial of overall 570 Patients objavljen u Journal of Pain & Relief u novembru 2017. god. koji spadaju u jedne od najreferentnijih internacionalnih medicinskih časopisa.

Promovisan je u internacionalnog instruktora za kompletno-endoskopske operacije kičme ispred kompanije Riwo Spine početkom 2017. god. i vrši edukaciju i praktičnu obuku zaintresovanih neurohirurga i ortopeda iz celog sveta.

Potpuno je obučen i rutinski obavlja i ostale operativne zahvate na mozgu, kičmi i perifernim nervima.

Nosilac je centra izvrsnosti minimalno invazivne spinalne hirurgije u MediGroup bolnici.

Lekara možete pronaći u

Opšta bolnica MediGroup

Lekari iz iste oblasti