Dr med. Nenad Krajčinović

LEKAR SPECIJALISTA NEUROHIRURGIJE

Obrazovanje:

Medicinski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu

Radno iskustvo:

2001-2006 Lekar na specijalizaciji iz neurohirurgije, Klinički centar Vojvodine, Novi Sad
2007-2017 Lekar specijalista neurohirurgije, Klinički centar Vojvodine, Novi Sad
2017 Lekar specijalista neurohirurgije, Načelnik odeljenja urgentne neurohirurgije, Klinički centar Vojvodine, Novi Sad
2017 Lekar specijalista neurohirurgije, Dom zdravlja MediGroup Balzakova, Novi Sad

Oblast rada:

Neuroonkologija i tumori baze lobanje
Tumori u kičmenom kanalu
Cerebrovaskularne bolesti
Spinalne degenerativne bolesti
Hidrocefalus
Neurotrauma

Članstva:

2007- Udruženje neurohirurga Srbije

Strani jezici:

Engleski

Lekara možete pronaći u

Dom zdravlja MediGroup Balzakova

Lekari iz iste oblasti