Prof. dr sci.med. Petar Vuleković

LEKAR SPECIJALISTA NEUROHIRURGIJE

Obrazovanje:

Medicinski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu

Radno iskustvo:

1988-1994 Lekar na specijalizaciji iz neurohirurgije, Klinički centar Novi Sad, Medicinski fakultet, Novi Sad
1994 Lekar specijalista neurohirurgije, Klinički centar Vojvodine, Medicinski fakultet, Novi Sad
1999-2001 Asistent, Medicinski fakultet, Novi Sad
2001-2005 Docent, Medicinski fakultet, Novi Sad
2005-2010 Vanredni profesor, Medicinski fakultet, Novi Sad
2010 Redovni profesor, Medicinski fakultet, Novi Sad
2019 Konsultant lekar specijalista neurohirurgije, Dom zdravlja MediGroup Balzakova, Novi Sad

Oblast rada:

Neurohirurgija

Članstva:

1987- Srpsko lekarsko društvo - Društvo lekara Vojvodine
1994- Udruženje neurohirurga Jugoslavije
1994- Evropsko udruženje neurohirurga
1994- Svetsko udruženje neurohirurga
2006- Udruženje neurohirurga Srbije
2013- Udruženje neurohirurgaga jugoistočne Evrope
2016- Euroacademia multidisciplinaria neurotraumatlogica

Seminari i sertifikati:

Više sertifikata iz oblasti neurohirurgije

Strani jezici:

Engleski

Lekara možete pronaći u

Dom zdravlja MediGroup Cara Dušana

Lekari iz iste oblasti