Nevena Terzić Malenčić

Dr med. Nevena Terzić Malenčić

LEKAR SPECIJALISTA PSIHIJATRIJE

Obrazovanje:

Medicinski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu

Radno iskustvo:

2000-2005 Doktor medicine, Bolnica, Valjevo
2005-2010 Lekar specijalista psihijatrije, Bolnica, Valjevo
2010 Lekar specijalista psihijatrije, Dom zdravlja, Novi sad
2017 Lekar specijalista psihijatrije, Dom zdravlja MediGroup Balzakova, Novi Sad

Oblast rada:

Psihijatrija

Lekari iz iste oblasti