22. JAN 2024.

Muška neplodnost – spermogram, pa sve ostalo

Neplodnost je često, veoma složeno stanje, koje pogađa 10-15% parova koji pokušavaju da postanu roditelji. Muški faktor steriliteta zastupljen je kod polovine parova koji imaju poteškoća sa začećem. Faktori koji utiču na mušku neplodnost mogu biti od onih koji štetno deluju na spermatogenezu, tj. na proces stvaranja spermatozoida. U njih ubrajamo genetske poremećaje, poremećaje u razvoju testisa, proširenje vene skrotuma, kao i preležane zauške, poremećaje u hormonskoj podršci spermatogeneze. Osim toga, sterilitet može biti i posledica infekcija i brojnih imunoloških faktora.

Ko može na vantelesnu oplodnju?

Najčešće muškarac može biti potpuno zdrav, ali seme ipak može biti nedovoljno dobrog kvaliteta za začeće. Kod nekih muškaraca postoje i ozbiljniji problemi, koji su vezani za nizak nivo testosterona. Spermogramom se procenjuje broj spermatozoida koji se izražava u milionima po mililitru, pokretljivost spermatozoida, veličina, oblik kao i volumen i kvalitet uzorka. Normalan nalaz spermograma podrazumeva nalaz u kome ima najmanje 20 miliona spermatozoida u jednom mililitru, od kojih se najmanje 40% kreće napred progresivno. Kad je spermogram loš, ali ipak zadovoljava kriterijume za začeće, savetuje se vantelesna oplodnja u toku koje embriolog procenjuje najkvalitetnije spermatozoide iz uzorka i sofisticiranim sistemom ih ubacuje direktno u jajne ćelije.

Da li je moguće je zamrznuti seme?

U pubertetu počinje stvaranje spermatozoida i ono traje do kraja života. Imajući u vidu brzinu kojom se stvaraju spermatozoidi, oni predstavljaju laku metu u toku hemioterapije. Što je veća doza hemioterapije, duži period je potreban da bi se ponovo uspostavila spermatogeneza, a velika je verovatnoća da će u potpunosti nestati. U tom smislu, savetujemo da muškarci pre početka lečenja obavezno zamrznu uzorak semena kako bi očuvali svoju šansu da postanu roditelji.

medigroup-logo

MediGroup