Milica Janićijević

Mr sci. med. Milica Janićijević

LEKAR SPECIJALISTA GINEKOLOGIJE I AKUŠERSTVA

Obrazovanje:

Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu

Radno iskustvo:

2000-2004 Lekar na specijalizaciji iz ginekologije i akušerstva, KBC Zvezdara, Beograd
2005-2023 Lekar specijalista ginekologije i akušerstva, IVF Centar MediGroup Jevremova, Beograd
2015-2023 Lekar specijalista ginekologije i akušerstva, subspecijalista za fertilitet i sterilitet, IVF Centar MediGroup Jevremova, Beograd

Oblast rada:

Ginekologija i akušerstvo
Fertilitet i sterilitet
Vantelesna oplodnja

Lekara možete pronaći u

IVF Centar MediGroup Jevremova

Lekari iz iste oblasti