22. JAN 2024.

PAPA test

Još od 1928. godine PAPA test je najpouzdanija dijagnostička metoda za praćenje promena na grliću materice. Najčešći zloćudni tumor ženske populacije u svetu, nakon raka dojke, je rak grlića materice. U Srbiji godišnje oboli od 1.400 do 2.200 žena, a umire 500 do 650, po čemu smo među vodećim evropskim zemljama. Statistika nije najpreciznija, ali je alarmantno i tačno da svakog dana u Srbiji najmanje četiri žene obole i najmanje jedna umire od ove bolesti. Na učestalost oboljevanja se ne može mnogo uticati, ali na pravovremeno otkrivanje i na odgovarajuće lečenje – može. Od ove vrste bolesti ne mora da umre nijedna žena. Uslov je samo otkriti promene na vreme i odmah otići lekaru.

Grlić materice i Humani papiloma virusi

Zamislimo grlić materice kao jednu pozornicu u kojoj se stalno odigravaju male drame ulaska i izlaska raznih aktera. Od početka prve menstruacije, pa do menopauze tu se odvija dinamična promena i obnova epitela, površine, a sve u cilju da se održi zdrav grlić kao uslov za normalno začeće i rađanje. Organizam ne obraća puno pažnju na te male drame ulazaka i izlazaka, čine mu se nevažni svi ti glumci, čini mu se sporednim sve što nije trudnoća i porođaj, te je ova scena odličan teren, naročito kad se glavni čuvar, imunitet, umori. Onda na scenu svom žestinom nastupaju – humani papiloma virusi (humani znači da napadaju ljudsku vrstu, papiloma označava vrstu tkivne promene, a virus je latinska reč za otrov. Prava reč!). Najopasniji su tipovi 16 i 18, ali imaju puno dobro uvežbanih zamenika za tu ulogu – izazivača raka. Jezikom nauke ova talentovanost naziva se onkogeni potencijal. I što su potentniji to su drskiji! Ulazeći u ćelije grlića ugrađuju se u njen genom, u njenu suštinu. I tako, jednu tipičnu „odgovornu, radnu i čuvarnu“ ćeliju pretvaraju u atipičnu, a zatim u bizarnu i parazitsku ćeliju raka.

Može li se ovo prepoznati, sprečiti? Moguća je vakcinacija, ali još se o tome diskutuje. Moguće je utvrditi tačan tip HPV virusa, ali to je tek samo znak da su tu. Jer, žena sa najokogenijim tipom virusa nije i obolela žena. Ako vaš partner ima HPV virus verovatnoća da je prenesen seksualnim putem i da ga i Vi imate je 65%! Na sreću, od toga samo tri odsto žena su mu podloga da se i zadrži. Od čega to zavisi? Od lošeg društva, koje kao svita prati HPV krčeći mu put. Oni pomažu najpopularnijem među njima da osvoje grlić destrukcijom.

Dakle, zamislite da je taj HPV stigao do grlića. Da su svi ovi faktori (tzv. kokarcinogeni) uticali da popusti odbrana grlića. HPV tada postaje sila i lagano, ali sigurno dovodi prvo do premalignih promena na grliću, a zatim finišira. Obično od te prve promene, koja još nije rak, pa do one teške reči rak, prođe oko 10 do 15 godina. I upravo ta, premaligna stanja koja mogu progredirati u rak, cilj su ove priče. Jer je izlečivost svih tih formi 100%. Odmakle forme imaju manji procenat. Čak i tada je moguć spas, ali za svega 30%. Ove statistike treba da Vas uvere da ima svrhe poseta ginekologu. Tačnost Papa testa je 83%, a kada je udružen sa kolposkopijom 99%.

O PAPA testu

Dr Papanikolau je davne 1928. godine uočio kako je moguće, na osnovu uzimanja brisa sa i iz grlića materice, prepoznati promenjene ćelije i na osnovu toga grupisati te rezulate i onda sprovesti dalje dijagnostičke procedure. Još od tada je jasno, PAPA nije dijagnoza, ali je najbrži, najbezbolniji, najpristupačniji i najjeftiniji način da se uoče promene. Rezultat se tumači na osnovu izgleda ćelija.

Test je jednostavan. Brišući grlić, pri pregledu, ginekolog uzima odljuštene ćelije koje razmaže na predmetno staklo, fiksira i šalje na citološku analizu. Važno je da se uzme dovoljno materijala. Da bi rezultati bili što bolji, nemojte stavljati nikave vaginalete ili kreme, jer ćete zamazati vidno polje. Nemojte ispirati vaginu nikad, a naročito ne uoči posete ginekologu, jer ćete saprati dragocene ćelije. Dobiće se oskudan razmaz (od momenta odljuštivanja onih koje su ostale treba da prođe par dana). Poželjna je iz istih razloga i seksualna apstinencija, bar jedan dan. Najidealnije je uzeti bris u sredini ciklusa. Obavezno se radi i kod trudnica.

Koliko često bi trebalo da se radi PAPA? Jednom godišnje, sve ženske osobe od 18 do 65. godine bi trebalo da dođu radi PA testa. On nema nikakve štetnosti, ali ako nema nekih razloga, radi redovne kontrole dovoljan je PA jednom godišnje. Izaberete neki pamtljiv datum, recimo Vaš rođendan. Ili neku povoljnost, recimo ginekološke popuste u našoj ustanovi u martu i oktobru.

Zapamtite da su promene na grliću dugotrajne, da uglavnom nemaju simptome, da se karcinom razvija sporo, ali sigurno. Da je izlečivost početnih promena, tzv. premalignih stanja, najbolji način da se spreči njihov prelazak u maligna, kada je sve daleko neizvesnije i teže.

PA I i PA II – test je normalan, dovoljno je ponoviti ga jednom godišnje.

PA III – nalaz je sumnjiv, bilo zbog infekcija ili premalignih ćelija, potebna dodatna ispitivanja, lečenja. Ponavlja se obično za tri ili za šest meseci.

PA IV i PA V su jako sumnjivi nalazi na pristvo izmenjenih ćelija raka, te je potrebna dalja patohistološka verifikacija, do konačne dijagnoze.

Rizično ponašanje

Loše seksualne navike (rani početak – pre 16. godine, menjanje partnera ili pak vernost partneru koji menja, ako to ne možete da promenite pozovite bar u pomoć kondom), su najveći su neprijatelj za zdravlje grlića materice. Sem HPV virusa tako se prenose i Hlamidija, Mikoplasma i Ureaplazma. Ovom virusu, takođe, doprinosi i loša ishrana, neredovni preventivni pregledi, pušenje, gojaznost (hiperestrogenemija), imunosupresivni lekovi i stanja, HIV, dugotrajna kontracepcija, kao i nasleđe.

Marica Đuran

Dr med. Marica Đuran

Lekar specijalista ginekologije i akušerstva Dom zdravlja MediGroup