Aleksandra Đurđević

Dr med. Aleksandra Đurđević

LEKAR SPECIJALISTA GINEKOLOGIJE I AKUŠERSTVA

Obrazovanje:

Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu

Radno iskustvo:

2000-2004 Lekar na specijalizaciji iz ginekologije i akušerstva, Bolnica za ginekologiju i akušerstvo, KBC Zvezdara, Beograd
2005-2013 Lekar specijalista ginekologije i akušerstva, Dom zdravlja Dr Ristić, Beograd
2013- Lekar specijalista ginekologije i akušerstva, Dom zdravlja MediGroup Pariske Komune, Beograd

Oblast rada:

Patologija cerviksa, kolposkopija
Ultrazvučna dijagnostika
4D ultrazvučni pregled trudnica
Vođenje trudnoće
Menopauza i hormonska terapija

Članstva:

Internacionalno udruženje za ultrazvuk u ginekologiji i opstetriciji
Udruženje za kolposkopiju i cervikalnu patologiju Srbije

Seminari i sertifikati:

Dodatne edukacije i usavršavanje iz oblasti ginekologije i akušerstva

Lekara možete pronaći u

Dom zdravlja MediGroup Pariske komune

Lekari iz iste oblasti