Zoran Maričić

Dr med. Zoran Maričić

LEKAR SPECIJALISTA GINEKOLOGIJE I AKUŠERSTVA

Obrazovanje:

Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu

Radno iskustvo:

1999-2006 Lekar na specijalizaciji iz ginekologije i akušerstva, Klinički centar Srbije, Medicinski fakultet, Beograd
2001-2004 Pomoćnik Ministra za organizaciju zdravstvene službe i zdravstvene inspekcije, Ministarstvo zdravlja, Vlada Republike Srbije, Beograd
2004-2014 Lekar specijalista ginekologije i akušerstva, Klinički centar Srbije, Beograd
2014 Lekar specijalista ginekologije i akušerstva, Opšta bolnica MediGroup, Beograd

Oblast rada:

Ginekologija i akušerstvo
Otvorene ginekološke operacije, endoskopske hirurške procedure, ginekološke intervencije
Intervencije dnevne hirurgije, HYCoSy
Regenerativna medicina, dijagnostika i lečenje menopauze, estetska i funkcionalna ginekologija

Članstva:

Evropska asocijacija estetskih ginekologa
Srpsko lekarsko društvo
Udruženje za kolposkopiju Republike Srbije
Udruženje za endoskopsko-ginekološku hirurgiju
Udruženje za istraživanje u oblasti funkcionalno-estetske i regenerativne ginekologije

Strani jezici:

Španski
Engleski
Francuski

Stručni tekstovi i reference:

Autor i koautor više radova objavljenih u zemlji i inostranstvu iz oblasti ginekologije i regenerativne medicine
Predavač na kongresima iz perinatalne medicine, regenerativne ginekološke medicine
Osnivač i predavač škole roditeljstva – Svet mama
Stručni saradnik na knjigama – Fit mama i beba; i Fit u trudnoći sa pilatesom (2018 i 2016)

Lekara možete pronaći u

Opšta bolnica MediGroup

Lekari iz iste oblasti