MRI kolonografija, sa virtuelnom kolonoskopijom, je neinvazivna metoda u radiološkoj dijagnostici karcinoma kolona. Omogućava lokalizaciju procesa i prikaz celog kolona, i omogućava istovremenu evaluaciju ostalih abdominalnih organa. Proceduru obavlja Prof. dr Šaranović.

Mesto pregleda

Informacije i zakazivanje

Rendgen dijagnostika

Ultrazvučna dijagnostika

MSCT dijagnostika - skener

MRI dijagnostika - magnetna rezonanca