Đorđije Šaranović

Prof. dr sci.med. Đorđije Šaranović

LEKAR SPECIJALISTA RADIOLOGIJE subspecijalista interventne radiologije

Obrazovanje:

Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu

Radno iskustvo:

1988-1992 Lekar na specijalizaciji iz radiologije, I hirurška klinika, Klinički centar Srbije, Beograd
1992- Lekar specijalista radiolog, I hirurška klinika, Klinički centar Srbije, Beograd
1993-1999 Asistent na Medicinskom fakultetu u Beogradu, I hirurška klinika, Klinički centar Srbije, Beograd
1997-2016 Načelnik rendgen odeljenja za digestivne bolesti, I hirurška klinika, Klinički centar Srbije, Beograd
1999-2007 Docent, Medicinski fakultet, Beograd
2013- Direktor Centra za radiologiju i MR, I hirurška klinika, Klinički centar Srbije, Beograd
2006- Subspecijalista digestivne radiologije, I hirurška klinika, Klinički centar Srbije, Beograd
2007-2013 Vanredni profesor, Medicinski fakultet, Beograd
2009-2016 Šef Katedre za poslediplomsku nastavu iz radiologije, Medicinski fakultet, Beograd
2016- Načelnik dijagnostičkog centra, Opšta bolnica MediGroup, Beograd

Oblast rada:

Radiologija
Digestivna radiologija
Interventna radiologija

Članstva:

2006-2008 Osnivač i prvi predsednik Društva digestivnih radiologa Srbije
2008-2010 Predsednik Sekcije za radiologiju
2010- Koosnivač Intersekcijskog srpsko-slovenačkog radiološkog sastanka
2010- Recenzent u časopisu World Journal Of Radiology
2010- Član Borda urednika u časopisu World Journal Of Radiology
2010- Osnivač i rukovodilac Škole CT, MR I PETCT dijagnostike u digestivnim bolestima
2011- Fellow ESGAR-a
2013- Član stručno-naučnog veća Kliničkog centra Srbije
2013- Recenzent u časopisu European Journal Of Radiology Open
2014- Član Pravnog komiteta Balkanskog radiološkog društva
2014- Predsednik naučnog odbora Udruženja radiologa Srbije
2015-2016 Član Saveta Medicinskog fakulteta u Beogradu

Seminari i sertifikati:

1994 ESDIR SEMINAR No 20: RADIOLOGY OF THE GI TRACT NEOPLASMS: DIAGNOSIS, STAGING AND INTERVENTION
2001 POSTGRADUATED COURSE IN DIGESTIVE AND ABDOMINAL RADIOLOGY, SCOTTSDALE, ARIZONA, USA – SGR MEETING
2002 POSTGRADUATED COURSE IN DIGESTIVE AND ABDOMINAL RADIOLOGY, ORLANDO, FLORIDA, USA /SGR MEETING
2003 POSTGRADUATED COURSE IN DIGESTIVE AND ABDOMINAL RADIOLOGY, CANCUN, MEXICO, SGR MEETING
2004 SCIENTIFIC VISIT (ONE MONTH) SHONAN KAMAKURA HOSPITAL, TOKIO, JAPAN
2004 SCIENTIFIC VISIT (ONE MONTH) CENTRE PAUL STRAUSS, STRASBOURGH, FRANCE
2004 POSTGRADUATED COURSE IN INTERVENTIONAL RADIOLOGY UNIVERSITY OF MEDICINE, STRASBOURGH, FRANCE
2006 IKDR DAVOS SWISS
2009 POSTGRADUATED ESGAR COURSE IN COLORECTAL RADIOLOGY (SEVILLA SPAIN )
2010 POSTGRADUATED ESGAR COURSE IN HEPATORADIOLOGY (BARCELONA SPAIN)
2011 POSTGRADUATED ESGAR COURSE IN HEPATORADIOLOGY (DUBLIN, IRELAND )

Strani jezici:

Engleski jezik

Stručni tekstovi i reference:

284 reference u vidu radova u celini i u vidu abstrakata u stranim i domaćim časopisima i na stranim i domaćim stručnim sastancima
23 u celini u međunarodnim časopisima sa recenzijom
16 u celini u domaćim časopisima sa recenzijom
Tri poglavlja u knjigama (Udžbenik radiologije, Karcinom rektuma, Gastroenterologija)
Monografija: Funkcionalna radiologija kolona Dve prevedene knjige (MRI na lak način i Popularna eMeRologija)

Lekara možete pronaći u

Opšta bolnica MediGroup

Lekari iz iste oblasti