Dragan Vasin

Dr med. Dragan Vasin

LEKAR SPECIJALISTA RADIOLOGIJE

Obrazovanje:

2022: Klinički asistent Katedre za radiologiju, Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu
2019: Subspecijalizacija iz oblasti intervetne radiologije u toku, Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu
2015: Specijalističke akademske studije iz oblasti radiologije, Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu.
2016: Specijalista radiologije na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu
2006-2007: Škola rezervnih oficira Sanitetske službe, čin rezervnog potporučnika
2006: Lekarski staž u KBC Dragiša Mišovič
2006: Doktor medicine, Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu/ocena 8,71/

Stručno usavršavanje:

– НАТЕСЕРЕ University hospital Ancara, Turkey 2014
– Učesnik brojnih kurseva i škola u organizaciji Udruženja radiologa Srbije i ESOR-a
– Učesnik nacionalnih i medjunarodnih kongresa u organizaciji Balkanskog i Evropskog udruženja radiologa

Radno iskustvo:

2022 i dalje: Odelenje urgentne radiologije Univerzitetskog kliničkog centra Srbije, Načelnik Odelenja urgentne radiologije Univezitetskog kličnkog centra Srbije
2016 – 2021: Odeljenje magnetne rezonance, Centra za Radiologiju i MR, Kliničkog Centra Srbije, Lekar specijalista radiologijje
2012 – 2016: Odeljenje magnetne rezonance, Centra za Radiologiju i MR, Kliničkog Centra Srbije, Specijalizant
2007 – 2012: Odeljenje magnetne rezonance, Centra za Radiologiju i MR, Kliničkog Centra Srbije, Klinički lekar

Posebna interesovanja:

– Radiološke procedure iz oblasti intervetne radiologije sa posebnim akcetom na perkutane biopsije pod kontrolom ultrazvuka ili MSCT-a, perkutane bilijarne drenaže, ugradnja stenta u digestivni sistem.
– MSC/MR dijagnostika vrata, grudnog koša, abdomena i male kralice. MRCP, MR pregled karlice. mpMR (prostata).

Reference / Stručni radovi / Članstva:

– Srpsko lekarsko društvo (SLD)
– Udruženje Radiologa Srbije (URS)
– Drustvo Digestivnih Radiologa Srbije (DDRS)
– European Society of Radiology (ESR)
– European Society of Gastrointestinal and Abdominal Radiology (ESGAR)
– European Pancreatic Club (EPC)
– Balkan Society of Radiology (BSR)
– European Society of Digestive Oncology (ESDO)

– Predavač na veliki broj škola iz oblasti digestivne i urgentne radiologije
– Dobitnik I nagrade sesije mladih radiologa na Balkanskom kongresu radiologa 2008. godine u Vrnjačkoj banji
– Dobitnik nagrade 2021. gdoine za najbolji poster na Evropskom kongresu urgentne radiologije

Stručne publikacije:

Autor i koautor je oko 110 naučnih i stručnih radova u časopisima, domaćim i medjunarodnim kongresima od koji je 16 na SCI listi.

Originalni radovi in extenso časopisima sa JCR liste:

1. Intrahepatic mass-forming cholangiocarcinoma and solitary hypovascular liver metastases: is the differential diagnosis using diffusion-weighted MRI possible?
Kovač JD, Galun D, Đurić-Stefanović A, Lilić G, Vasin D, Lazić L, Mašulović D, Šaranović Đ.
Acta Radiol. 2017 Dec;58(12):1417-1426.

2. Ultrasonographic evaluation of visceral and subcutaneous abdominal fat tissue before and after bariatric surgery.
Djurić-Stefanović A, Vasin D, Jovanović S, Lazić Lj, Kovac J, Popović I, Bajec Dj, Saranović Dj. Acta Chir Iugosl. 2013;60(3):25-30.

3. Seat-belt abdominal aortic injury – treatment modalities.
Tomic I, Dragas M, Vasin D, Loncar Z, Fatic N, Davidovic L. Ann Vasc Surg. 2018 Aug 3.

4. MR urography: basic principles.
Vasin D, Davidovic K, Saranovic Dj, Medicinski podmladak 2016.

Lekara možete pronaći u

Opšta bolnica MediGroup

Lekari iz iste oblasti