Irigografija je radiološka, minimalno invazivna, dijagnostička procedura, koja se koristi za prikazivanje strukture i ispitivanje oboljenja debelog creva.

Procedura se vrši primenom radioskopije, tako što se rektalno daje kontrastno sredstvo (barijumsko ili jodno) pod kontrolom rendgen aparata koji ima mogućnost skopije.

Radioskopija je rendgenski pregled u realnom vremenu, za prikaz ne samo morfoloških promena, već i dinamičkih (organa u pokretu) koji se vide na ekranu.

Kada se zakazuje i zbog čega se obavlja Irigografija

Irigografija se radi u cilju ispitivanja stanja i dijagnostikovanja oboljenja debelog creva.

Indikacije za ovaj pregled su razne uplane bolesti creva kod dece i odraslih: Chronova bolest, ulcerozni kolitis, poremećaji prilikom pražnjenja, proliv i opstipacija, kod sindroma iritabilnih creva, i sl.

Irografija se zakazuje i ukoliko nije moguće uraditi kolonoskopiju.

Kako se obavlja Irigografija

Pacijent dolazi 30 minuta pre zakazane Irigografije. Medicinska sestra poziva i uvodi pacijenta u kabinu za presvlačenje, i detaljno objašnjava način izvođenja procedure.

Zatim, pacijent ulazi u prosto za skopije i leže na pokretni sto. Radiološki tehničar će postaviti mekani kateter u završni deo creva, i zatim lagano sipati kontrastno sredstvo, dok se ne stekne utisak da je debelo crevo ispunjeno.

Za vreme aplikacije kontrastnog sredstva javlja se potreba za pražnjenjem, pritisak u stomaku i lagani grčevi.

Tokom Irigografije prema instrukcijama radiologa pacijent menja položaj tela, kako bi se svi delovi debelog creva snimili.

Posle obavljenog pregleda, sestra pomaže pacijentu da ustanete sa stola i uvodi ga u toalet gde će isprazniti rektum.

Mesto pregleda

Informacije i zakazivanje

Mamografija

Rendgen dijagnostika

Ultrazvučna dijagnostika

MSCT dijagnostika - skener

MRI dijagnostika - magnetna rezonanca