Biopsija grlića materice u opštoj anesteziji

Obavlja se u opštoj anesteziji. Intervencijom se uzima deo tkiva grlića kleštima za biopsiju ili omčicom u zavisnosti od prethodnog kolposkopskog pregleda, PAPA i Pap testa. Nekada je u skladu sa indikacijom potrebno uraditi endocervikalnu kiretažu grlića materice. Pacijentkinja je upoznata sa dijagnostičkom procedurom pre same intervencije zbog histopatoloških nalaza koji mogu biti 1, 2 ili 3 i radi eventualne dalje dijagnostike.

Najčešća pitanja i dodatne informacije

Definicija usluge – šta je pregled, intervencija

Biopsija grlića materice (sa kiretažom cervikalnog kanala ili bez nje ) jeste invazivna dijagnostičko-terapijska metoda koja daje uvid u tip promene na grliću materice, kao i način budućeg lečenja.

Kako se izvodi (obavlja) pregled, intervencija

Biopsija grlića materice se može vršiti u lokalnoj ili opštoj intravenskoj kratkotrajnoj anesteziji u strogo sterilnim ambulantno-bolničkim uslovima.

Sama procedura podrazumeva upotrebu više instrumenata, kao što su spekulum, specifična klešta, specifične kirete, dilatatori i drugo. Uzorak se šalje na patohistološki pregled.

Ukoliko se biopsija radi u opštoj anesteziji, neophodno je da se pre izvođenja iste obavi anesteziološki pregled uz prateću dokumentaciju, laboratorijske nalaze i drugo. Pre anestezije nije dozvoljeno jesti, piti i pušiti najmanje 6 sati.

Ukoliko se zbog alergija na anestetike ili drugih razloga, intervencija vrši u lokalnoj anesteziji, onda se anestetik ubrizgava u lokalno tkivo grlića. Prethodno se vrši dezinfekcija polja, obezbeđuje sterilno polje i pristupa se intervenciji. Specifičnim kleštima se skine promena, a kiretama malog promera se skida površinski sloj unutrašnjosti kanala grlića (cerviks).

Intervencija traje kratko, 15–20 minuta. Nekad je potrebno primenti upotrebu kauterizacije ili šivenje u cilju zaustavljanja lokalnog krvarenja. Pacijentkinja se nakon oporavka u trajanju od sat, dva otpušta kući.

Nakon intervencije pacijentkinja može imati neprijatnost u vidu grčeva ili blagog bola u predelu grlića. Takođe, može imati i blago vaginalno krvarenje koje može potrajati i do 3 dana.

Ukoliko nakon intervencije pacijentkinja dobije temperaturu, bol, krvarenje većeg intenziteta, potrebno je da se neodložno javi ginekologu.

Kada se zakazuje i zbog čega se obavlja – simptomi, bolesti, stanja

Nakon kolposkopije i nalaza PAPA, ako se kod pacijentkinje utvrdi neka promena koja je sumnjiva, radi se biopsija grlića materice.

Biopsija grlića materice se radi da bi se stekao uvid u tip promene, kao i način budućeg lečenja. Na osnovu uzorka biopsije sa grlića i ulaza u matericu (cerviks) utvrđuje se o kojoj promeni je reč, te time se može završiti lečenje (benigni izraštaj – polip) ili nastaviti dalja dijagnostika i lečenje.

Važne napomene za pacijente

  • Procedura traje do 20 minuta
  • Izvodi se u sterilnim ambulantno-bolničkim uslovima, u lokalnoj ili opštoj intravenskoj kratkotrajnoj anesteziji
  • Nakon procedure oporavak traje sat, dva, a zatim se pacijentkinja otpušta kući
  • Kod ove metode postoji rizik od razvoja infekcije, krvarenja. Uz adekvatnu terapiju i savet lekara rizici se smanjuju na minimum, a samim tim sprečava pojava komplikacije.

Naš tim iskusnih stručnjaka