Ugradnja privremenog pejsmejkera je hiruška intervencija koja se obavlja u lokalnoj anesteziji, u bolničkim uslovima, u sali za kateterizaciju pod kontrolom rendgena. Privremeni pejsmejker se ugrađuje kod postojanja usporenog rada i pauza u radu srca, zbog privremenih (prolaznih) uzroka, ili kao podrška održavanju adekvatne srčane frekvencije dok se ne ugradi trajni pejsmejker. Zadatak PM je da pošalje električni impuls i stimuliše srčanu kontrakciju ukoliko izostane prirodan impuls.

U ovoj proceduri učestvuju dva kardiologa, medicinski tehničar/sestra, instrumentar i rendgen tehičar.

Kada se ugrađuje privremeni pacemaker

Privremeni pejsmejker (PM) je aparat koji se plasira kod postojanja usporenog rada i pauza u radu srca zbog privremenih (prolaznih) uzroka ili kao podrška održavanju adekvatne srčane frekvencije dok se ne ugradi trajni pejsmejker. Zadatak privremenog pejsmejkera je da pošalje električni impuls i stimuliše srčanu kontrakciju ukoliko izostane prirodan impuls.

Zadatak privremenog pejsmejkera je da poput stražara prati rad srca i ako izostane prirodan impuls pošalje električni impuls iz generatora i na taj način održava zadatu frekvenciju rada srca. Zbog toga se ovi aparati, nazivaju naprave koje spašavaju život.

Pejsmejker je sistem koji se sastoji iz samog generatora u kome se nalazi baterija i “mozak” čitavog uređaja kao i elektrode.

Glavne indikacije za ugradnju trajnog pejsmejkera su AV blok II stepena, AV blok trećeg stepena (kompletan AV blok), disfunkcija sinusnog čvora (prirodnog vodiča ritma srca), sindrom hipersenzitivnog karotidnog sinusa i pojava pauza u radu srca dužih od 3 sekunde.

Uzroci za ugradnju privremenog uređaja su srčani udar praćen sporim ritmom srca, trovanje nekim lekovima koji dovode do usporenog rada i pauza u srčanom radu, poremećaj elektrolita u telu.

Simptomi koji ukazuju da postoji potreba za ugradnjom trajnog PM su pojava sporog rada srca, zamaranja, vrtoglavica, omaglica i nesvestica, sve do potpunog gubitka svesti.

Kako se izvodi intervencija

Najpre se temeljno opere operativno polje i zaštiti odgovarajućim sterilnim kompresama, zatim se daje lokalna infiltraciona anestezija.

Nakon toga se pristupa punkciji najčešće vene subklavije (koja se nalazi ispod ključne kosti), ili vene jugularis na vratu, ili femoralne vene u preponi. Pomoću posebnog uvodnika uvodi se elektroda privremenog PM u venu subklaviju, potom u gornju šuplju venu, desnu pretkomoru i smešta se u vrh desne komore.

Pod kontrolom rentgena se stabilno fiksira u desnoj komori i provere se parametri električne stimulacije. Ukoliko su parametri stimulacije adekvatni elektroda privremenog PM se spoji sa generatorom privremenog PM koji se nalazi van tela pacijenta. Sama elektroda privremenog PM se fiksira za kožu pacijenta pomoću jednog šava.

Važne napomene za pacijente

– Pacijent bi trebalo da bude adekvatno pripremljen, da ne uzima nivakav obrok 4-5 sati pre intervencije i da mu predeo ispod desne ključne kosti bude obrijan.
– Ugradnja privremenog pejsmejkera traje obično od 30-45 minuta.
– Obavlja se u bolničkim uslovima u sali za kateterizaciju, u lokalnoj anesteziji.
– Bolesnik je sve vreme svestan.
– Pacijent u početku oseća ubod od davanja infiltracione anestezije, takodje može osećati lagani bol prilikom punkcije subklavije, ali u daljem toku intervencije ne bi trebalo da oseća nikakav bol.

Mesto pregleda

Mesto pregleda
Opšta bolnica MediGroup
Cena usluge u izabranoj ustanovi iznosiKontaktirajte nas

Informacije i zakazivanje

Kardiologija

Interventna kardiologija - angio sala

Gastroenterologija

Endokrinologija

Pulmologija

Hematologija

Reumatologija

Nefrologija

Medikalna onkologija