Bronhoskopija (videobronhoskopija) je medicinska dijagnostičko-terapijska procedura koja se koristi za ispitivanje unutrašnjosti traheje, bronhijalnog sistema (disajnih puteva) i pluća.

Bronhoskop (videobrnohoskop) je tanak instrument sa vlaknima ili kamerom na vrhu, te prenosi sliku na sočivo bronhoskopa ili video ekran.

Ukoliko se u toku procedure uzimaju različiti tkivni uzorci, onda je ona dijagnostičke prirode. Ako se u toku bronhoskopije vrši neka intervencija, onda je terapijske prirode.

Postoje rigidna i fleksibilna bronhoskopija. Rigidna znači posmatranje disajnih puteva kroz čvrstu, metalnu cev. Fleksibilna bronhoskopija podrazumeva posmatranje pomoću savitljivog instrumenta, na čijem se vrhu nalazi video kamera ili preko vlakana prenosi sliku na processor i ekran.

U Opštoj bolnici Medigroup izvodi se fleksibilna i rigidna videobronhoskopija, u različitim tipovima anestezije, najčešće u analgosedaciji sa plasiranom laringealnom maskom.

Kada i zbog čega se zakazuje bronhoskopija

Dijagnostička bronhoskopija je indikovana kod svih promena u plućnom parenhimu koje liče na tumorske, zatim kod promena zapaljenske prirode, uvećanih limfatika u sredogrudju, te promena i suženja u disajnom stablu.

Takođe, izvodi se i kod nepoznatog krvarenja iz disajnog stabla (iskašljavanje krvi), upornog kašlja koji ne prolazi primenom terapije.

Procedura se obavlja zbog vizuelizacije bronhijalnog stabla, uzimanja uzoraka respiratornog sekreta, ćelija epitela ili tumora, biopsije endornohijalnih, parenhimskih ili medijastinalnih struktura, kao i ispiranje perifernih disajnih puteva-bronholavat. Navedeni uzorci se šalju na dalju histopatološku, mikrobiološku, molekularnu dijagnostiku.

Kako se obavlja Bronhoskopija

Bronhoskop-videobronhoskop se ubacuje kroz nos ili usta u traheju, bronihjalno stablo i pluća, sa ciljem otkrivanja patoloških promjena.

Za izvodjenje ove procedure se koriste različiti občlici anestezije: analgosedacija, lokalna anestezija ili opšta anestezija. Zbog različitih vrsta anestezije, pre izvodjenja procedure je neophodna laboratorijska obrada i internistički pregled. 

Bronhoskopija u analgo-sedaciji se vrši uz aktivno učešće anesteziologa i anestetičara, koji uspava bolesnika na taj način da spontano disanje bude očuvano. Zatim se postavi jedna vrsta disajnog puta kroz usta, koji se zove laringealna maska, a koji leži na grkljanu i dozvoljava prolaz fleksibilnom vidoebronhoskopu u disajno stablo.

U oba slučaja po završetku procedure obično postoji lak nadražajni kašalj, koji obično prođe u roku od 15-30 minuta.

Bronhoskopija u opštoj anesteziji podrazumeva da se pacijentu “ukloni” spontano disanje i da se u svrhu disanja koristi respirator (mehanička ventilacija). Za ovakav scenario postoje retke indikacije i u tu svrhu pacijent mora biti primljen na bolničko lečenje.

Bronhoskopija u lokalnoj anesteziji sa budnim pacijentom se vrši sa pacijentom u polu-sedećem položaju tako što se bronhoskop uvede kroz nos ili ako to iz anatomskih razloga nije izvodljivo kroz usta.

Važne napomene za pacijente

- Pacijenti ne bi trebalo da uzimaju ništa na usta najmanje 6 sati pre izvodjenja procedure. - - Moraju imati intravenski (IV) pristup, te kompletnu laboratorijsku obradu, EKG i internistički pregled.
- U toku pripreme neophodna je konsultacija sa lekarom ukoliko se koristi antikoagulanta terapija.
- Nakon izvodjenja procedure, neophodan je kraći boravak u dnevnoj bolnici i ne savetuje se upravljanje motornim vozilom u narednih 24 h.
- Rane komplikacije su jako retke: manje krvavljenje sa mesta biopsije, lagan kašalj, groznica...
- Retko procedura dovodi do laringospazma, manjeg edema laringsa, bronhospazma i poremećaja ritma rada srca.
- Nakon transbronhijalnih biopsija je obavezan RTG pluća zbog mogućnosti pojave pneumotoraksa.
- Kontraindikacije za bronhoskopiju su akutna respiratorna insuficijencija, obstrukcija traheje visokog stepena, nemogućnost adekvatne oksigenacije, nelečive aritmije opasne po zivor.
- Relativne kontraindikacije: nedavni infarct miokarda, neispravljiva koagulopatija i nesaradljiv pacijent.

Mesto pregleda

Informacije i zakazivanje

Kardiologija

Interventna kardiologija - angio sala

Gastroenterologija

Endokrinologija

Pulmologija

Hematologija

Reumatologija

Nefrologija

Medikalna onkologija