Pregled pulmologa sa spirometrijom

Pregled lekara interne medicine supspecijaliste pulmologa sa spirometrijom obuhvata detaljan razgovor pacijenta i specijaliste pulmologa – uzimanje anamneze, a zatim pulmolog obavlja detaljan klinički pregled (inspekcija kompletnog grudnog koša, potom palpacija grudnog koša i regionalnih limfnih žlezda, nakon toga perkusija grudnog koša i na kraju auskultacija sa stetoskopom – pluća, srca i velikih krvnih sudova vrata). Obavlja se spirometrijsko ispitivanje i tumači rezultat. Lekar postavlja dijagnozu, propisuje terapiju i edukuje pacijenta. Pregled specijaliste pulmologa obuhvata analizu RTG pluća i srca, pulsokrimetrijsku analizu koncentracije kiseonika u krvi.

Naš tim iskusnih stručnjaka