Tanja Pavlović

Dr med. Tanja Pavlović

LEKAR SPECIJALISTA INTERNE MEDICINE subspecijalista pulmologije

Obrazovanje:

Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu

Radno iskustvo:

2002-2012 Lekar specijalista interne medicine, subspecijalista pulmologije, Klinika za internu medicinu, KBC Zemun, Beograd
2012-2020 Šef, Odsek klinička pulmologija, Klinika za internu medicinu, KBC Zemun, Beograd
2019-2020 Koordinator za implementaciju dijagnostičkih srodnih grupa i odnose sa Republičkim fondom za zdravstveno osiguranje, KBC Zemun, Beograd
Lekar specijalista, Opšta Bolnica MediGroup, Beograd

Oblast rada:

Interna medicina – pulmologija
Medicina spavanja

Članstva:

Srpsko lekarsko društvo
Respiratorno udruženje Srbije
Evropsko respiratorno udruženja

Seminari i sertifikati:

Učesnik više seminara iz oblasti interne medicine i pulmologije

Stručni tekstovi i reference:

Koautor nekoliko naučnih radova u domaćim i stranim časopisima

Lekari iz iste oblasti