Pregled reumatologa

Pregled lekara interne medicine supspecijaliste reumatologa obuhvata razgovor sa pacijentom – uzimanje anamneze, a zatim obavljanje detaljanog kliničkog pregleda zglobova radi uspostavljanja tačne dijagnoze i ordiniranja adekvatne terapije u lečenju reumatskih bolesti poput degenerativnih i zapaljenjskih bolesti zglobova – artritisa i sistemskih bolesti vezivnog tkiva i eventualnog upućivanja na dodatna ispitivanja.

Najčešća pitanja i dodatne informacije

Definicija usluge – šta je pregled, intervencija

Pregled reumatolaga obavlja lekar specijaliste interne medicine supspecijalista reumatologije u cilju dijagnostike i lečenja bolesti lokomotornog sistema (kostiju, zglobova, mišića, ligamenata, tetiva, mekih tkiva).

Reumatolog takođe leči i grupu bolesti koje se nazivaju „sistemske autoimune bolesti” – vaskulitise (zapaljenje krvnih sudova) i nereumatske bolesti sa reumatskim manifestacijama.

Kako se izvodi (obavlja) pregled, intervencija

Pregled lekara specijaliste interne medicine supspecijaliste reumatologa je neinvazivan, bezbolan i ne zahteva posebnu pripremu. Pregled reumatologa uobičajeno traje oko 30 minuta.

Za to vreme lekar će uzeti detaljnu anamnezu o stanju lokomotornog sistema. Anamneza počinje saopštenjem glavnih tegoba (zašto se pacijent javlja lekaru), a zatim će pacijent dati podatke o sadašnjoj bolesti (kada i kako je bolest počela, kako su se razvijali simptomi, detaljan opis istih, da li je uzimao neku terapiju). Neka od pitanja koja će postaviti lekar odnose se na lokomotorni sistem – da li postoje tegobe prilikom kretanja i rada, bolovi u mišićima, kostima, zglobovima, otoci, deformiteti i ukočenost zglobova, da li su se tegobe ponavljale.

Važno je da reumatolog uzme i detaljnu porodičnu anamnezu (prikazuje stanje zdravlja srodnika, npr. autoimune sistemske bolesti).

Nakon uzete anamneze reumatolog će obaviti fizički pregled pacijenta kako bi potražio sve znakove koji upućuju na bolest.

Posmatranjem (inspekcijom) će uočiti postojanje otoka, deformiteta. Palpacijom se utvrđuje bolna osetljivost zglobova, priroda otoka, toplota zglobova. Ispitaće se i obim pokretljivosti zglobova i kičmenog stuba.

Reumatolog može tražiti i dodatne analize (laboratorijske analize, RTG, ultrazvuk, CT, MRI, DEXA) kako bi utvrdio uzrok bolesti, postavio dijagnozu i propisao adekvatnu terapiju (medikamentoznu, fizikalnu terapiju).

Kada se zakazuje i zbog čega se obavlja – simptomi, bolesti, stanja

Simptomi koji najčešće upućuju pacijenta da zakaže pregled reumatologa su bolovi u zglobovima, otoci, crvenilo, ukočenost, poremećaj funkcije (smanjena pokretljivost), deformiteti, povišena temperatura, umor.

Trebalo bi posetiti reumatologa ako postoji i pozitivna porodična anamneza (bliski rođaci sa autoimunim bolestima), ako se simptomi značajno pogoršavaju tokom kratkog vremenskog perioda ili ponovo javljaju nakon prestanka terapije.

Reumatolozi leče nehiruškim metodama sledeća stanja:

  • zapaljenska reumatska oboljenja (reumatoidni artritis, ankilozirajući spondilitis, psorijazni artritis, reumatska groznica),
  • sistemske bolesti vezivnog tkiva (sistemski eritemni lupus, skleroderma, Sjogrenov sindrom, polimiozitis),
  • degenerativna reumatska oboljenja (degenerativni procesi na perifernim zglobovima i kičmenom stubu artroze – gonartroza, koksartroza, spondiloza),
  • metaboličke reumatske bolesti (osteoporoza, giht),
  • vanzglobna reumatska oboljenja – promene na vezivnom tkivu lokomotornog sistema (miofibrozitisi, tendinitisi, burzitisi, entezopatije…),
  • nereumatske bolesti sa reumatskim manifestacijama.

Važne napomene za pacijente

  • Pregled je neinvazivan i bezbolan
  • Nije potrebna posebnu priprema
  • Pregled uobičajeno traje oko 30 minuta
  • Ukoliko pacijenti poseduju medicinsku dokumentaciju koja je u vezi sa problemom zbog kog se javljaju reumatologu (laboratorijske analize, rendgenske snimke, MRI), neophodno je da je ponesu.

Naš tim iskusnih stručnjaka