Jasmina Kosanović

Dr med. Jasmina Kosanović

LEKAR SPECIJALISTA INTERNE MEDICINE subspecijalista reumatologije

Obrazovanje:

Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu

Radno iskustvo:

2000-2001 Obavezan lekarski staž, Dom zdravlja, Rakovica
2002-2008 Lekar u službi hitne pomoći, Dom zdravlja, Sopot
2002-2007 Lekar na specijalizaciji iz interne medicine, Klinički centar Srbije, Beograd
2008-2009 Lekar specijalista interne medicine u internističkoj ambulanti, Dom zdravlja Sopot, Beograd
2009-2012 Lekar specijalista interne medicine, Dom zdravlja Dr Ristić, Beograd
2010-2011 Lekar na subspecijalizaciji iz reumatologije, Institut za reumatologiju, Beograd
2012- Lekar specijalista interne medicine,subspecijalista reumatologije, Domovi zdravlja MediGroup, Beograd

Oblast rada:

Reumatologija – zapaljenske reumatske bolesti, sistemske bolesti vezivnog tkiva, osteoporoza, degenerativni reumatizam, metaboličke artropatije
Ultrazvučni pregledi zglobova i mekih tkiva
Punkcije i blokade zglobova, intraartikularne injekcije
Interna medicina

Članstva:

Udruženje reumatologa Srbije
Srpsko lekarsko društvo

Seminari i sertifikati:

Ultrasonografija abdomena, mekih tkiva i štitaste žlezde, Klinički centar Srbije
Kurs kliničke osteodenzitometrije
Eular introductory ultrasound course, EULAR
Ultrazvučna dijagnostika zglobova i mekih tkiva Antamedica
Edukacija za intraartikularnu primenu lekova i medicinskih sredstava, AMN

Stručni tekstovi i reference:

2015 Frakture kičmenih pršljenova u reumatoidnom artritisu – učestalost i faktori rizika – subspecijalistički rad

Lekari iz iste oblasti