Primarna artroplastika kuka i kolena

Primarna artroplastika je hirurška procedura (operativni zahvat) u kojem se nefunkcionalni, bolni prirodni zglob zamenjuje veštačkim. Zglob postaje nefunkcionalan ukoliko je oštećen usled degenerativnog obolenja (artroze), usled prethodne traume, sistemskih obolenja (reumatoidni artritis), poremećenih biomehaničkih odnosa (urodjena obolenja i deformiteti), tumorskih ili infektivnih obolenja. Ovakvi nefunkcionalni zglobovi su bolni, slabo ili nikako pokretni, zahtevaju stalnu upotrebu analgetika, te uzrokuju otežano pokretanje, hramanje, upotrebu štaka ili štapa, a u nekim slučajevima i ortopedskih kolica.

Visok nivo smeštajnih i tehničkih uslova, zavidno personalno iskustvo naših ortopeda (preko 5000 implantiranih endoproteza kuka i kolena), vrhunska anestezija i postopeartivna rehabilitacija uz kvalitetan izbor implantata najvećih svetskih proizvodjača (De Puy, Johnson-Johnson, Zimmer-Biomet, Link) su garancija da ćemo vam omogućiti bezbolan, kvalitetan i aktivan život nakon implantacije veštačkog zgloba kuka i kolena u Opštoj bolnici MediGroup.

 

Informacije i zakazivanje