Ana Todorović

Dr med. Ana Todorović

LEKAR SPECIJALISTA ORTOPEDSKE HIRURGIJE I TRAUMATOLOGIJE

Obrazovanje:

Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu

Radno iskustvo:

2014-2023 Lekar na specijalzaciji, Klinika za ortopedsku hirurgiju i traumatologiju, Klinički centar Srbije, Beograd
2015-2023 Lekar na specijalizaciji iz ortopedske hirurgije sa traumatologijom, Opšta bolnica MediGroup, Beograd
2023 Lekar specijalista ortopedske hirurgije sa traumatologijom, Opšta bolnica MediGroup, Beograd

Oblast rada:

Ortopedija

Članstva:

2023- Srpska ortopedsko traumatološka asocijacija

Strani jezici:

Engleski

Lekari iz iste oblasti