Pedijatrijski kardiološki test opterećenja

Test opterećenja srca (ergometrija) je neophodan kako bi se na vreme otkrile ishemijske bolesti srca. Tokom ergometrijskog pregleda prati se električna aktivnost srca pomoću elektroda prikačenih za grudi. Tokom testa se opterećenje povećava kako bi se na osnovu promena u elektrokardiogramu uvidele promene u funkcionisanju srca. Lekar će po potrebi odrediti i 24-časovno nošenje holtera EKG-a i holtera krvnog pritiska.

Naš tim iskusnih stručnjaka