Dušica Rakić

Prof. dr sci.med. Dušica Rakić

LEKAR SPECIJALISTA PEDIJATRIJE subspecijalista kardiologije

Obrazovanje:

Medicinski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu

Radno iskustvo:

1986-1989 Lekar opšte prakse, Dom zdravlja, Novi Sad
1989-1993 Lekar na specijalizaciji iz pedijatrije, Institut za zdravstvenu zaštitu dece i omladine Vojvodine, Novi Sad
1993-1995 Lekar specijalista pedijatrije, Klinički centar Vojvodine, Novi Sad
1995-1999 Lekar na subspecijalizaciji iz kardiologije, Institut za kardiovaskularne bolesti Vojvodine, Novi Sad
1999-2020 Lekar specijalista pedijatrije, subspecijalista kardiologije, Dom zdravlja, Novi Sad
2006-2009 Saradnik u nastavi, Medicinski fakultet, Novi Sad
2009-2011 Asistent, Medicinski fakultet, Novi Sad
2011-2016 Docent, Medicinski fakultet, Novi Sad
2016-2020 Vanredni profesor, Medicinski fakultet, Novi Sad
2020 Lekar specijalista pedijatrije, subspecijalista kardiologije, Dom zdravlja MediGroup Balzakova, Novi Sad

Oblast rada:

Pedijatrija
Kardiologija

Članstva:

1993- Udruženje pedijatra Srbije
1995- Udrženje kardiologa Srbije
2005- Europen cardiologist of European board for the specialty of cardiology
2006- Jugoslovensko ehokardiogarfsko udruženje (YUECHO), Ehokardiografsko udruženje Srbije (ECHOS)

Seminari i sertifikati:

Više sertifikata iz oblasti pedijatrije i kardiologije

Stručni tekstovi i reference:

Autor više naučnih radova iz oblasti pedijatrije i kardiologije

Lekari iz iste oblasti