Pregled dečjeg alergologa

Pregled lekara specijaliste pedijatrije supspecijaliste alergologije obuhvata pregled pacijenta, uzimanje anamneze, fizikalni pregled, tumačenje i analizu medicinske dokumentacije, postavljanje radne dijagnoze, predlog terapije i eventualno upućivanje na dodatna ispitivanja alergijskih reakcija na pojedine nutritivne, kontaktne i inhalacione alergene.

Naš tim iskusnih stručnjaka